Te hoê matini tamâraa i te mau ofa'i
Te fare / NO NI'A IA TATOU

NO NI'A IA TATOU

E ti'a faatere tatou no te ao atoa nei i roto i te parau no te faatereraa i te mau fenua.

UA HAAMAUHIA o MONKON i te matahiti 1997 e te misioni ia riro ei faatere no te ao atoa nei i roto i te mau pû ohiparaa, horo'araa i te mau mauhaa maitai roa a'e, te mau tauihaa e te mau tauihaa i roto i te fare hamaniraa tauhaa.

Mai to ' na haamataraa mai â, MONKON i te fare inuraa e ua aratai oia i te tapihaa i roto i te mau ravea apî, Te mau tauihaa e te mau tauihaa no te rapaauraa i te ma'i, e te aupururaa i te mau hoani.

Tauturu matamua na te ao atoa nei

 

Ua fafau matou i te paturu ia outou i te mau taahiraa atoa o te e'a, noa'tu te vahi i reira outou e ora ai i roto i te ao nei. Te vai nei ta tatou pû hooraa tao'a na te ao atoa nei, no reira, te pûpû nei matou i te aratairaa papu na roto i te mau ripene video maramarama e te papu maitai e te papu maitai, no roto mai i te rave'a no te faanaho i to outou piha rapaauraa, no te haapii e nafea ia rave i te mau rapaauraa e ia faatere i ta outou mau matini rapaauraa i te mau fenua aihuaraau Aquanet, no te tapea i ta outou mau tauihaa rapaauraa i roto i te mau fenua aihuaraau Aquanet. E tei piha'i iho noa ta matou pŭpŭ no te pahono i ta outou mau uiraa na roto i te niuniu e aore râ te rata uira. Ua faataahia te taatoaraa o ta tatou patururaa e ta tatou arata'iraa no te riro ei tautururaa maitai.

Te mau hooraa na te ao nei

 

Ua ti'a ia tatou ia hoo ti'a'tu i te mau fenua e rave rahi o te ao nei. Taa ê noa'tu i te reira, te vai nei ta tatou feia opere i roto i te mau fenua e rave rahi o tei pûpû ia ratou no te tauturu e no te haapiipiiraa i te mau hoani i roto i to ratou mau fenua.

 

Te mau rave'a aravihi o teie tau

 

To tatou niu papû no te maitai, Ua amui te mau rave'a aravihi o teie tau e ta tatou pŭpŭ ha'uti no te faatupu i te taiete rahi roa a'e i te ao nei no te mau rave'a aravihi o teie tau..

MONKON o te ma'itiraa maramarama ïa no te feia aravihi i te pae no te ea e imi ra i te mau mauhaa tama'i a te hau, te mau tauihaa rapaauraa e te tautururaa i te mau hoani na te ao atoa nei.